Menu
menu      wzory zaświadczeń o zarobkach
menu      zaświadczenie o niekaralności druk
menu      zaświadczenie o niekaralności po angielsku
menu      Zaświadczenie o niezaleganiu w US
menu      zaświadczenie Urząd Skarbowy
menu      zakładanie wspólnoty mieszkaniowej
menu      Wzory pism do spółdzielni
menu      Zajęcia integracyjne Scenariusze
menu      WZW typu B - Szczepienie
menu      Za normalne i ulgowe bilety
zrazy zawijane klasyczne
Jak zaparzyć turecka kawę
barka org pl
ile oleju do garbusa
jakie pozwolenia na dobudowanie lazienki

Widzisz wiadomoci wyszukane dla hasa: Zaświadczenie płatnika składek

Temat: porozumienie stron a ZUS i chorobowe


podpisalem rozwiazanie umowy o prace na mocy porozumienia stron na dzien
18
lipca; chce isc na chorobowe; jezeli zdarzyloby mi sie dluzej chorowac, to
jak dlugi bedzie mi zus wyplacal zasilek chorobowy i czy po 18 lipca w
ogole
mi sie nalezy (do 18 lipca placi mi zaklad);


Pracownik który choruje w czasie trwania stosunku pracy ma za 33 dni choroby
wypłacane wynagrodzenie chorobowe przez zakład pracy. Po rozwiązaniu
stosunku pracy jeśli jest kontynuowane zwolnienie chorobowe-to dokumenty tj.
zaświadczenie płatnika składek o zarobkach za ostatnie 6 m-cy+ zwolnienie
lekarskie należy składać do ZUS, który oblicza i wypłaca zasiłek chorobowy.
Zasiłek sie należy jeśli ma się conajmniej  30 dniowy okres ubezpieczenia
chorobowego( trzeba więc być zatrudnionym i ubezpieczonym z tego tytułu, co
najmniej przez 30 dni. ) Jeśli sądzi Pan że choroba będzie trwać po ustaniu
stosunku pracy-to należy pobrać odpowiedni druk zaświadcznia z ZUS -byly
pracodawca go wypełni i razem z tym dokumentem i zwolnieniem lekarskim
trzeba to złożyć do wydziału zasiłków chorobowych w oddziale ZUS. Tam pana
poinformują od szczegółach.
-Renata

Przejrzyj wicej postwTemat: praca w 2 firmach a zwolnienie lekarskie
Obawiam się,addrejwww nie ma racji.Na stronie zus
www.zus.pl/swiadcze/zas008.htm możesz przeczytać,że: Jeżeli zasiłek
wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika
składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w
przypadku pozostałych ubezpieczonych. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS zasiłku za
okres po ustaniu ubezpieczenia osoba występująca o zasiłek składa oświadczenie
o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do
emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o niepodleganiu
obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników
Wynika z tego,że po ustaniu ubezpieczenia nadal ma Pani działalność zarobkową -
nie jestem ekspertem ale najprawdopodobniej po tym okresie zostanie naliczony
zasiłem wg stawek ZUS z działalności gospodarczej. Przejrzyj wicej postwTemat: wyobraźcie sobie...
Dla jasności wzięłam kserokopię tego co złozyłam i sa to druki:
- Zus Np - 7 (wniosek o swiadczenie reh., który my wypełniamy, a raczej
wykreślamy, a zdrugiej strony wypełnia- pracodawca),
- Zus Z - 3 (zaświadczenie płatnika składek - wypełnia pracodawca),
- N - 9 (zaswiadczenie o stanie zdrowia - wypełnia dr prowadzący),
- N - 10 (wywiad zawodowy - wypełnia inspektor BHP lub kadrowa).

Ot wszystko. A znajdziecie te druki tu: www.zus.pl/swiadcze/zas009.htm,
na samym dole wystarczy kliknąć na wytłuszczoną na niebiesko nazwę druku, a
otworzy sie strona, na której są wszystkie te druki.

Pozdr, Asia - 31 t.c.

p.s. myślę, że trzeba jak najszybciej powiadomic pracodawcę o zmianie danych i
szybko złożyc dokumenty o wydanie nowych dokumentów, żeby nie było niespodzianek
gdyby okazało się, że wcześniej rodzicie, albo właśnie w przypadku zasiłku (na
razie chyba na stare nazwisko, bo nowego nr np. dowodu nie macie). Przejrzyj wicej postwTemat: do gosiek 01ważne
Grażynka o świadczenie rehabilitacyjne musisz się starać ponieważ
niedługo wyczerpie Ci się okres 182 dni ookresu zasiłkowego a tylko
tyle Ci przysługuje. Jeżeli będziesz miała już wszystkie dokumenty
tzn. zaświadczenie o stanie zdrowia ( wypełnione przez lekarza),
wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wypełniony przez Ciebie i
przez pracodawcę oraz wywiad zawodowy wypełniony przez pracodawcę to
możesz sama je złożyć w ZUSie właściwym dla Twojego miejsca
zamieszkania, ale może też złożyć księgowa. Świadczenie
rehabilitacyjne powinno Ci być raczej przyznane do dnia porodu a
później możesz się ubiegać o zasiłek macierzyński i do tego
potrzebne Ci będą:
1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ( oryginał )
2. zgoda pracodawcy na urlop macierzyński
3.zaświadczenie płatnika skłądek ZUS Z-3 ( wypełnione przez
pracodawcę )
4. Twoje oświadczenie czy masz inne tytuły do ubezpieczeń oraz który
to Twój poród i ile dzieci urodzonych przy jednym porodzie ( wg.
tego wyliczany jest okres zasiłku macierzyńskiego )- te dwa
oświadczenia musisz wypełnić osobiście i możesz je sobie pobrać z
ZUS.
Dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego musisz złożyć jak
najszybciej bo niedługo skończą Ci się te 182 dni i nie powinnaś
mieć już wypłacanaego zasilku chorobowego.
Wrazie niejasności pytaj jeszcze a jak chcesz to mogę Ci wyliczyć do
kiedy powinnaś brać zasiłek chorobowy tylko napisz mi od jakiej daty
jesteś na zwolnieniu . Pozdrawiam
Przejrzyj wicej postwTemat: W sprawie ZUS i macierzyńskiego po porodzie
Z tego co wiem. do zlożenia papierów o macieżyński potrzebne jest:
aktualny akt urodzenia dziecka ze szpitala. Z ZUS trzeba wybrać
druki ""żaświadczenie platnika składek ""- ""udzielenie pracownicy
urlopu macirzyńskiego""-( to wypelnia pracodawca); i jeszcze jeden
druk ""Oświadczenie -dotyczy zasilku maciezyńskiego""( to wypełnia
sie samemu -swoje dane , pesel itd.). Te wszystkie dokumenty
jaknajszybciej doZUS!!!, bo im szybciej tym szybciej beda pienąiżki.
Za przegapione dni Zus nie placi , tylko od mometu dostarczenia
kompletu dokumentów. Przejrzyj wicej postwTemat: zasilki z zus liczone po nowemu?
Dobrze wiedzieć. Ja na Twoim miejscu udałabym się z tym artykułem (albo wyrokiem
trybunału) do Twojego zakładu pracy. Konkretnie chodzi o jednostkę, która
nalicza zasiłki (kadry, księgowość płac). Ponieważ pierwsze 33 (30) dni
chorobowego płaci zakład.
Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest
zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA.
Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest
zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku
pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Czyli że
zakład powinien skontaktować się z ZUS i skorygować podstawę wskazaną do
naliczania zasiłku chorobowego. Sądzę, że trzeba zacząć właśnie od swojego
zakładu pracy albo udać się do ZUS do sekcji zasiłków (czy jak się to cholerstwo
nazywa) i wskazać, które okresy zasiłkowe powinny zastać skorygowane. Przejrzyj wicej postwTemat: Zasiłek Rehabilitacyjny
Zasiłek Rehabilitacyjny
W dniu ostatniej wizyty lekarz przypomniał mi o zlożeniu dokumentów
niezbętnych do starania się o świadczenie zasiłku rehabilitacyjnego.
Jestem na zwolnieniu lekarskim od 13.05.2008. Wg informacji z ZUS:
www.zus.pl/default.asp?p=4&id=435
do niezbednych dokumentów należą: wniosek (ZUS Np-7) i "Jeżeli
świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne
jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w
przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych
ubezpieczonych." - w moim wypadku ZUS Z-3.

Czy składam jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty? Jak przebiegają
formalności? Kto i które druki wypełnia? Lekarz wspominał o druku
który nalezy mu donieść celem wypełnienia.....Kto wysyła druki do
ZUS, ja czy pracodawca?
Bardzo Pani dziękuję za pomoc:)
Ile kopii druków potrzebuję?
Przejrzyj wicej postwTemat: Zasiłek Rehabilitacyjny
Szanowna Pani,

Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne złożonego na druku ZUS Np-7
należy dołączyć: zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez
lekarza leczącego - druk ZUS N-9, wywiad zawodowy z miejsca pracy -
druk ZUS N-10.

Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne ma być wypłacane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, do wniosku o to świadczenie należy dołączyć
również zaświadczenie płatnika składek na druku: ZUS Z-3 - w
przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

W celu udokumentowania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w
wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli
niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, konieczne jest
złożenie stosowne zaświadczenie stwierdzające stan ciąży w okresie
tej niezdolności.

Może Pani złożyć dokumenty sama lub skorzystać z pomocy pracodawcy.
Szczegółowych informacji, nawet telefonicznie udziela każdy oddział
ZUS.

Przejrzyj wicej postwTemat: Zasiłek rehabilitacyjny po 182 dniach zwolnienia
Świadcz. rehabil. przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie
pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy a
dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do
pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności
do pracy, nie dłużej niż przez 12 m-cy.Świadczenie wypłacane jest w
wys. 90% wynagr. lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru
zas.chor. za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia a jeśli
niezdolność do pracy przypada na okres ciąży oraz gdy niezdolność
spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową- w
wys.100%, w ppozostałych przypadkach 75%.
Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadcz. jest wniosek o
świadczenie złożony na druku ZUS Np-7. O potrzebie przyznania
świadczenia orzeka lekarz orzecznik ZUSJeżeli świadczenie jest
wypłacane przez ZUS do jego wypłaty niezbedne jest zaświadczenie
płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 w przypadku
pracowników, oraz ZUS Z-3a w przypadkach pozostałych ubezpieczonych.
Wniosek najlepiej złożyć minimum 1 m-c przed upływem 182 dni chorob. Przejrzyj wicej postwTemat: prawo pracy dla kobiet po ciazy
To jest fragment odnosnej ustawy, nie wiem dlaczego mialabys nie dopstswac
macierzysnkiego, rozumiem, ze cos takiego nalezy sie kazdej kobiecie?
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje
zasiłek macierzyński wypłacany bezpośrednio przez ZUS. W celu uzyskania zasiłku
po urodzeniu dziecka należy przedstawić w ZUS-ie następujące dokumenty:
zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu lub skrócony
odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego
lub kolejnego dziecka, świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj
zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy, zaświadczenie
płatnika składek, czyli pracodawcy, wystawione na druku ZUS Z-3a (formularz
dostępny pod adresem: www.zus.pl/formul/). Miesięczny zasiłek
macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Okres pobierania zasiłku
wynosi: 16 tygodni przy pierwszym porodzie, 18 tygodni przy każdym następnym
porodzie, 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy
jednym porodzie. Przejrzyj wicej postwTemat: Urlop macierzyński
Zawsze wypłaca Zus, bo to zasiłek. tylko w dużej firmie w formalnościach
pośredniczy pracodawca, a w małej trzeba wniosek złożyć samemu.

Najlepiej spytać w zakładzie pracy, czy coś przygotują, jakieś dokumenty i
zadzwonić do Zus, aby dopytać się jakie papiery potrzebują i w jakim terminie.

www.zus.pl/
może na stronie Zus znajdziesz coś więcej na ten temat.

www.zus.pl/swiadcze/zas003.htm
Niezbędne dokumenty
Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o
przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem albo akt urodzenia dziecka -
za okres od dnia porodu oraz oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego
dziecka. Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie
wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez
ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione
na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, natomiast w przypadku pozostałych
ubezpieczonych niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a.
Przejrzyj wicej postwTemat: wypowiedzenie z datą wsteczną
Oczywiście, że można rozwiązać umowę o pracę z datą wsteczną. Zwłaszcza, jeżeli
taka jest wola obu stron - pracownika i pracodawcy. Pozostaje tylko pytanie -
czy rzeczywiście w Twoim interesie leży uwolnienie się od stosunku pracy? W
mojej ocenie - nie.

Proponuję inne rozwiązanie. W przypadku trudności finansowych płatnika składek,
ZUS może rozpatrzyć wniosek ubezpieczonego o przejęcie wypłaty zasiłków.
Warunkiem przejęcia zobowiązań jest dostarczenie dokumentów niezbędnych do
ustalenia uprawnień i wypłaty poszczególnych zasiłków. A więc - zaświadczenia
lekarskie o czasowej niezdolnosci do pracy w przypadku zasiłku chorobowego oraz
skrócony akt urodzenia dziecka i zaświadczeniepracodawcy o okresie udzielonego
urlopu macierzynskiego w przypadku zasiłku macierzynskiego oraz do obydwu tych
zasilkow zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS-Z-3, odpis karty
zasiłkowej, na podstawie której można stwierdzić, do kiedy płatnik zrealizował
wypłatę świadczeń.

Paulina Przejrzyj wicej postwTemat: 182 dni na L-4 i co dalej?
Poszperałam na stronie ZUS-u i innych pokrewnych zawierających tematykę
świadczenia rehabilitacyjnego i wnioskuję z tego, że trzeba w ZUS-ie
samodzielnie złożyć następujące druki:
1) wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS Np-7;
2) druk ZUS N-10 wywiad zawodowy
3) zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia
społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (druk ZUS N-9)
4) zaświadczenie płatnika składek (druk ZUS Z-3), jeśli świadczenia wypłacane
będzie przez ZUS

No i fajnie! A wiecie co do tego jeszcze jest potrzebne? Kopia karty ciąży i
kartoteki prowadzonej przez lekarza (tak było za moich czasów)??

Jednak od roku 2004 wiele się zmieniło...

Przejrzyj wicej postwTemat: L4 a ZUS - pytanie - może mi ktoś wyjaśnić?
Hej
No jak widzę to jednak całkiem sporo się orientujesz
Na L-4 możesz być 182 dni, potem musisz przejść na świadczenie rehabilitacyjne.
Żeby to zrobić należy najlepiej na 6 tygodni przed końcem terminu zasiłku
chorobowego złożyć do Zusu albo kadr, nie wiem jak to wygląda w Twojej firmie.
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wraz z wypełnionym wnioskiem przez lekarza
prowadzącego ciążę, kopiami wypisów ze szpitala, karty ciąży i ewentualnie wynikami.
Lekarz wypełnia druk: N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z
ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie
Ty i firma: ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
Jeżeli firma jest płatnikiem składek: ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek -
ale tego pilnować nie musisz
Wszystkie druki do pobrania na: www.zus.pl/default.asp?p=5&id=1083#p30

Jak złożysz dokumenty grzecznie czekasz na decyzję ZUsu, czy przyznaje
świadczenie i na ile, mogą Cię wezwać na komisję lekarską, choć bardzo rzadko to
robią jeśli chodzi o ciężarne.
Przejrzyj wicej postwTemat: Zgoda pracodawcy na urlop macierzyński
Milo do nieba!
Kto w waszej firmie prawdzi sprawy kadrowe??? Dokumenty do zasiłku
macierzyńskiego to nie tylko ten jeden papierek o który pytasz>
Potrzebne są:
1)zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu (jeśli idziesz
na macierzyński przed porodem) lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
2)zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego - w
razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
3)oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka- w
nim dodatkowo okreslasz w jakim terminie będziesz wykorzystywała urlop
macierzyński.
4)zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a.

Przejrzyj wicej postwTemat: Do mam znających prawo pracy .
Druk Z-3 jest to Zaświadczenie Płatnika Składek ( Pracodawcy ) a przekazuje
się go się go do ZUS-u w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu
lekarskim przez nieprzerwany okres 30 dni i który jest nadal niezdolny do
pracy tzn będzie przebywał na zwolnieniu dłużej niż te 30 dni ( nie wiem czy
coś sie nie zmieniłoodnośnie tych 30 dni ). Wtedy obowiązek wypłaty zasiłku
chorobowego przejmuje oddział ZUS, ale dotyczy to tylko zakładów pracy
zatrudniających poniżej 5 pracowników bo w przypadku kiedy zatrudnienie jest
wyższe to pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy a potem odlicza sobie tą kwotę
od składek na ubezpieczenia pracowników. Pracodawca nie ma prawa odmówić
wypełnienia druku Z-3. Czy siostra na pewno jest zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS-
ie. No, ale skoro bierze od lekarza zwolnienia to pewnie tak . Przejrzyj wicej postwTemat: renta a działalność
Rzeczywiście, składka chorobowa jest składką dobrowolnie opłacaną
przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą. Więc
jeśli Pan nie chce, nie musi Pan jej płacić.

Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, prawo do
zasiłku chorobowego nabywa po upływie 180 dni nieprzerwanego
ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie
przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym,
bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest
zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku
ZUS ZLA. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty
niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku
ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku
pozostałych ubezpieczonych. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS zasiłku
za okres po ustaniu ubezpieczenia osoba występująca o zasiłek składa
oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o
nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do
pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego, o niepodleganiu obowiązkowo
ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Czas oczekiwania na rejestrację w PFRON może być różny. Jeśli
zdecyduje się Pan to zrobić osobiście, wówczas może to zostać
zrobione „od ręki”. Przy rejestracji listownej czas uzależniony jest
od ilości złożonych wniosków rejestracyjnych. Podobnie wygląda
sprawa, jeśli chodzi o wypłatę refundacji. Wg przepisów PFRON ma na
to 7 dni, jednak czas ten może ulec wydłużeniu z powodu dużej ilości
złożonych wniosków.

Przejrzyj wicej postwTemat: kiedy ZUS płaci za zwolnienie??
Dodam, że po dostarczeniu do ZUS-u przez pracodawcę wszystkich dokumentów (tj.
zaświadczenia lekarskiego ZLA + zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3), ZUS ma
30 dni na wypłacenie zasiłku.
Przejrzyj wicej postwTemat: zasilek rehabilitacyjny-kto sie bedzie staral???
Jeśli firma zatrudnia poniżej 20 osób, prócz wymienionych tych trzech
dokumentów, niezbędne jest jeszcze zaświadczenie płatnika składek. Sama
wszystkie dokumenty złożyłam już w ZUSie na dwa miesiące wcześniej.
Przejrzyj wicej postwTemat: zasilek rehabilitacyjny-kto sie bedzie staral???
ZUS Z-3a - zaświadczenie płatnika składek wypełnia pracodawca. Wszystkie druki
możecie pobrać ze strony www.zus.pl/formul/default.asp
Przejrzyj wicej postwTemat: świadczenia po porodzie
ankekon napisała:

> 1. długości przysługującego mi urlopu macierzyńskiego (i odwieczne pytanie:
> kto i ile (% wynagrodzenia?) za to płaci.
Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu
pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego. Okres ten od 13 stycznia 2002 r. wynosi:
16 tygodni - przy pierwszym porodzie,
18 tygodni - przy każdym następnym porodzie,
26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka,
16 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do
ukończenia przez dziecko 12 m-cy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 m-cy.
Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14
tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej
wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku
macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.
Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego
podstawę jego wymiaru. Płaci albo ZUS (jeżeli firma zatrudnia mniej niż 20-tu
pracowników) albo pracodawca (jeżeli firma zatrudnia powyżej 20-tu pracowników).

> 2. długości urlopu wychowawczego (płatny, czy nie?)
Urlop wychowawczy trwa 3 lata, może by wykorzystany w częściach, ale nie dłużej
niż do ukończenia 4 roku życia dziecka. Płatny (400 zł/miesiac) jest jeżeli
dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł, jezeli przekracza jest bezpłatny.

> 3. zasad udzielania powyższych urlopów (jakieś podanie z aktem urodzenia???)
Do urlopu macierzyńskiego potrzebny jest akt urodzenia dziecka z USC oraz
oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. Jeżeli zasiłek jest
wypłacany przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika
składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS Z-3.
Urlop wychowawczy - należy napisac do pracodawcy podanie z prośbą o udzielenie
urlopu. Zasiłek wychowawczy wypłaca gmina, nie pracodawca więc ewentualne
dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku należy składac w urzędzie gminy/miasta.

Co do ubezpieczeń grupowych to niestety nic nie wiem, bo się tym nie zajmuję.
Pozdrawiam!
Przejrzyj wicej postwTemat: zasiłek rechabilitacyjny
Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o
świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym
według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone:
o zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez
lekarza leczącego,
o wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie
jest wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu
ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym
działalność pozarolniczą,
o protokół powypadkowy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej
wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,
o karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy
spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,
o decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora
sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz
orzecznik ZUS. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty
niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w
przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
Dodatkowo do wypłaty przez ZUS świadczenia za okres po ustaniu tytułu
ubezpieczenia osoba ubiegająca się o świadczenie składa oświadczenie o
zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do
emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz o niepodleganiu
obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Źródło:
www.zus.pl/default.asp?p=4&id=435
Pieniądze dostaniesz wtedy, gdy lekarz prześle do ZUS -u dokument ZUS N-9 i ZUS
przetrawi całą procedurę.

Na marginesie dodam, że ciężarne, którym okres 182 dni zwolnienia kończy się w
2009 roku nie muszą składać wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, gdyż
01.01.2009 weszła w życie ustawa mówiąca o okresie zasiłkowym (suma dni na
zwolnieniu) dla kobiet w ciąży wynoszącym 270 dni.


Przejrzyj wicej postwTemat: Zgoda pracodawcy na urlop macierzyński
mila_do_nieba napisała:

> Ja dostałam taką informacje od tej firmy, że mam do nich wysłać następujace
> rzeczy:
>
> 1. akt urodzenia dziecka + zaswiadczenie o urodzeniu dziecka (to podobno
> dostane w szpitalu)
tak, zaświadczenie dostaniesz w szpitalu przy wypisie, potrzebne, bo na nim
jest napisane czy to pierwszy czy kolejny poród (od tego zalezy długość
macierzyńskiego)

> 2. zgode pracodawcy na udzielenie mi urlopu macierzyńskiego
Piszesz na pracodawcy wniosek (ty jako adresat, pracodawca jako odbiorca) że
wnioskujesz o przyznanie urlopu macierzyskiego w terminie takim i takim. Jest
to udzielenie macierzyńskiego w pełnym wymiarze nie jest takie oczywiste,
częsciowo mógłby wziąc go twój mąż.
Pod spodem tego pisma pracodawca pisze że "akceptuje", data, podpis, pieczątka

> 3. dostalam w zalączniku też jakiś druk do wypełnienia w którym mowa chyba
> (jeszcze sie nie wgłębiałam) o tym że podlegam ubezpieczeniu społecznemu, i >
to wypełnione i podpisane mam wysłac wraz z 1+2
chodzi o to żebys wkazała że oprócz umowy o pracę (tj konkretnej) nie masz
innych tytułów do ubezpieczeń.

Powinno jeszcze być
4)zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego - w
razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
podobne jak ten twój wniosek o udzielenie urlopu, z tym że adresatem jest ZUS a
nadawca pracodawca, jest to potwierdzenie tego twojego wniosku, który zostaje w
kadrach.
5)zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3- wystawia dział
kadr na podstawie kart wynagrodzeń, podpisuje pracodawca lub ktos z kadr, ale i
tak musi byc stempel pracodawcy
>
> Ponad to mam napisac dyspozycje do ZUS o formie wypłaty zasiłku, a resztę oni
> załatwiaja.

piszesz normalne podanie, ze prosisz o wypłatę zasiłku na konto : nazwa banku,
numer konta

>Czy ewentulanie są jakieś wzory w
> necie, bo to sama musze wyegzekwować od pracodawcy, nie chce żeby czegoś
> brakowało.
pewnie są, ale przecież sama mozesz je "z ręki" napisać

Chce też ten papier miec przed porodem i np date urlopu macierz.
> dopisać sobie jak juz urodze.

a podpisze ci inblanco?
tak czy inaczej kilka tygodni będziesz czekała na akt urodzenia.Przejrzyj wicej postwTemat: Zgoda pracodawcy na urlop macierzyński
czyli kilka tygodni będę czekac na wypłate zasiłku jeżeli na akt urodzenia
czeka sie tak długo???
nie no załamka totalna ((

Czyli n/p załatwia chyba ta firma zewnętrzna, bo od nich dostajemy wszystkie
kwitki, pity, oni też płacą składki, podatki no i przelewają na konto osobiste
nasze netto i oni są upoważnieni do wystawienia tych dokumentów. Ja do nich też
bezpośrednio wysyłam zwolnienia L4. Problemem jest jednak to, że my pracujemy w
jednym mieście, ta firma konsultingowa jest jeszcze w innym, a pracodawca jako
taki, z pieczątkami itp jest w innym kraju (( W tej sytuacji podlegam pod
ZUS tam gdzie przebywa ta firma konsultingowa a nie w mieście w którym pracuje.
Chciałabym maksymalnie skrócić czas oczekiwania na pieniądze z ZUS, dlatego
liczyłam że dogadam sie jakoś z pracodawcą by chociaż na ten dokument nie
musiec czekac, a tu widze ze wszystko sie komplikuje.
A czy taki wniosek/zgode nie może podpisać mi osoba która w Pl pełni obowiązki
tzn koordynuje przedstawicielstwem? Ta osoba dysponuje pieczątkami min. do
podbijania legitymacji ubezpieczeniowych. Czy ZUS to bedzie respektował?

Co mogę ze swojej strony zrobić żeby to wszystko maksymalnie przyspieszyć?
Teraz kolejne L4 przekroczy 33 dni, nastąpi to 5 marca, kiedy ZUS ma swoje,
nazwijmy to terminy płatnosci? Czy mogę poprzez ciągłość L4 zapewnić sobie
ciągłość wypłat zasiłku; mam tu na mysli płynne przejscie z L4 na macierzyński
np L4 bedzie jeszcze trwało, ja urodze ale nie mając kompletu dokumentu dla ZUS
nie zgłosze tego jeszcze wiec ZUS musi mi zapłacić za L4.
Troche zamiksowałam ale mam nadzieje, że wiesz co mam na myśli?
Jeszcze raz serdecznie dziękuje Ci za pomoc!!!

> Powinno jeszcze być
> 4)zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego - w
> razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
> podobne jak ten twój wniosek o udzielenie urlopu, z tym że adresatem jest ZUS
a
>
> nadawca pracodawca, jest to potwierdzenie tego twojego wniosku, który zostaje
w
>
> kadrach.
> 5)zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3- wystawia dział
> kadr na podstawie kart wynagrodzeń, podpisuje pracodawca lub ktos z kadr, ale
i
>
> tak musi byc stempel pracodawcy
> >


Przejrzyj wicej postwTemat: Macierzyński przy działalności gospodarczej?
To z ustawy:

"Wysokość zasiłku macierzyńskiego oraz dokumentacja

Zasiłek macierzyński wynosi 100% przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego są:

zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem, jeśli
ubezpieczona korzysta z zasiłku macierzyńskiego przed porodem oraz skrócony
odpis aktu urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu albo,
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - jeżeli o wypłatę zasiłku ubezpieczona
ubiega się od dnia porodu oraz
oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka.
Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego wymagane jest dodatkowo zaświadczenie
płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a.

Ubezpieczona, która zamierza zrezygnować z części okresu wypłaty zasiłku
macierzyńskiego do pisemnego wniosku w tej sprawie dołącza zaświadczenie
płatnika składek ubezpieczonego - ojca wychowującego dziecko, potwierdzające
termin, od którego ojciec dziecka będzie przebywał na urlopie macierzyńskim
albo przerwie działalność zarobkową, aby zaopiekować się dzieckiem,
przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego
przez ubezpieczoną.

Ubezpieczony, który występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w razie
rezygnacji ubezpieczonej matki dziecka z dalszego pobierania zasiłku
macierzyńskiego, śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka, składa
dodatkowo zaświadczenie płatnika zasiłku macierzyńskiego matki dziecka o
okresie przysługującego i wypłaconego zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej
matce dziecka. W razie porzucenia dziecka należy złożyć także oświadczenie o
porzuceniu dziecka.

Dowodem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na
wychowanie jest zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnioskiem o
wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające także datę urodzenia
dziecka".

Nie ma nic o konieczności zawieszenia działalności, tym bardziej że w polskim
prawie nie ma takiego tworu jeszcze.
Przejrzyj wicej postwTemat: Szukam pediatry, pilna sprawa, pomóżcie!!!

Jeszzce coś takiego znalazłam:
Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8. lat są:
• oświadczenie ubezpieczonego – w wypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
• decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w
przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby
zakaźnej,
zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu,
choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym
zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie
tego zasiłku na druku ZUS Z-15.
Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, do jego wypłaty jest niezbędne
zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w wypadku
pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Podsumujmy!

Gdy zachoruje nasze dziecko lub inny członek rodziny, a także gdy musimy
opiekować się zdrowym dzieckiem niespełna ośmioletnim – przysługuje nam zasiłek
opiekuńczy.

Możemy go dostać pod warunkiem, że nie ma innym członków rodziny mogących
zapewnić opiekę.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zachoruje dziecko do 2 lat. Wówczas zasiłek
przysługuje nawet wtedy, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.
Przejrzyj wicej postwTemat: PILNE - zasiłek chorobowy - prośba o pomoc

PYTANIA:


1) Czy po rozwiązaniu stosunku pracy tj. od 13 lipca przysługuje żonie w
ramach tego 21 dniowego zwolnienia z 9 lipca zasiłek chorobowy w wymiarze
zwolnienia lekarskiego, czy też niezbędne jest zwolnienie na min. 30 dni
(przypominam, że stosunek pracy jeszcze trwa) ?


Zgodnie z ustawa zasiłkową ( art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macieżyństwa, Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) nieprzerwana 30-dniowa
niezdolność do pracy jest wymagana, gdy powstała po ustaniu tytułu
ubezpieczenia. Tymczasem Pańska żona stała się niezdolna w trakcie trwania
tytułu ubezpieczenia, stąd przysługuje jej zasiłek po ustaniu stosunku pracy
przy 21-dniowym zwolnieniu.


2) Jeśli tak, to czy Pracodawca ma obowiązek załatwienia wszystkich spraw
związanych z wypłaceniem przez ZUS zasiłku po ustaniu stosunku pracy (tzn,
zgłoszenie, nr rach. bankowego)


Pracodawca jako płatnik jest obowiązany przezkazać do ZUS wg miejsca
zameldowania pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy:
 1. zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3
 2. zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o czasowej niezdolności do pracy -
potwierdzoną kopię, po wypłaceniu wynagrodzenia (zasiłku), pracodawca
pozostawia w aktach,
 3.oświadczenie osoby występującej o zasiłek o niekontynuowaniu lub
niepodjęciu innej dzialalności zarobkowej oraz o braku uprawnień do:
emerytury lub renty, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego (jeżeli osoba ta prowadziła jednoczesnie
działalność stanowiącą tytuł do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
oświadczenie to powinno zawierać informację o zaprzestaniu tej działalności)


3) Jak wyglądają formalności w wypadku przedłużenia zwolnienia lekarskiego
już po ustaniu stosunku pracy (czy dalej przy pośrednictwie Pracodawcy,
czy
indywidualnie z ZUS - jeśli tak to jakie dokumenty, formularze i który
oddział ZUS jest właściwy miejscowo (wdł. siedziby Pracodawcy,
zamieszkania
czy zameldowania żony) ?


Przedłużanie zwolnienia - bezpośrednio do ZUS wg miejsca zameldowania
uprawnionego zwolnienia lekarskie.
Okres pobierania zasiłku to 6 mies.(okres liczony łącznie z pobieraniem
wynagrodzenia za niezolność i zasilku chorobowego) - 60 dni przed jego
upływem ZUS jest obowiązany dostarczyć druk ZUS Z-21 - wniosek o
przedłużenie okresu wypłaty zasiłku o kolejne 3 mies.: wypełnia uprawniony,
lekarz prowadzący i lekarz - orzecznik ZUS.

Pozdr
Magda

Przejrzyj wicej postwTemat: zwolnienie dla męża na opieke nad żoną po porodzie
Ja może zacytuje to co jedna z dziewczyn z Łodzi znalazła i wtedy znajdziecie
to co akurat wam potrzebne:

"Art. 189 kP - prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rguluja odrębne
przepisy.

A to jest to co znalazłam na stronie ZUS;

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub
innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i
ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który
wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni
w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i
chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka
sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami
rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi
i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków
rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny
mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w
wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni
członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu
chorobowemu.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego
podstawę wymiaru zasiłku.

Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z
tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny
jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. są:


oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku
izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu,
choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym
zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie
tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do
jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku
ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych
ubezpieczonych."

Mam nadzieje, że sie przyda

Przejrzyj wicej postwTemat: Łódź 2005/2006
zasiłek na dziecko
Art. 189 kP - prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rguluja odrębne
przepisy.

A to jest to co znalazłam na stronie ZUS;

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub
innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i
ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który
wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni
w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i
chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka
sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami
rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi
i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków
rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny
mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w
wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni
członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu
chorobowemu.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego
podstawę wymiaru zasiłku.

Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z
tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny
jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. są:


oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku
izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu,
choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym
zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie
tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do
jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku
ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych
ubezpieczonych. Przejrzyj wicej postwTemat: poród a zwolnienie męża
Podstawa prawna
Basha twój ginekolog nie miał racji. Zawsze możesz poprosić o zwolnienie dla
męża od lekarza szpitalnego przy wypisie lub od rejonowego internisty. Jedyna
sytuacja kiedy mąż nie może dostać takiego zwolnienia jest wtedy gdy w jednym
gospodarstwie domowym znajduje się trzecia osoba dorosła, która może opiekę
zapewnić (np. niepracująca babcia).

A oto podstawa prawna

"Art. 189 kP - prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rguluja odrębne
przepisy.

A to jest to co znalazłam na stronie ZUS;

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub
innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i
ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który
wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni
w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i
chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka
sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami
rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi
i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków
rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny
mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w
wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni
członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu
chorobowemu.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego
podstawę wymiaru zasiłku.

Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z
tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny
jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. są:


oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku
izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu,
choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym
zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie
tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do
jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku
ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych
ubezpieczonych."
Przejrzyj wicej postwTemat: Urlop macierzyński po poronieniu???
podaje przepisy prawne ZUS,USC

PRZPISY USC

Pracownica, która poroniła ciążę, może nabyć prawo do urlopu i
zasiłku macierzyńskiego w wymiarze przysługującym po porodzie, tj. 8
tygodni. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 r. -
Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688 z
późn. zm.). Szpital, w którym urodziło się martwe dziecko, ma
obowiązek zgłoszenia tego zdarzenia w USC nie później niż w ciągu 3
dni(patrz niżej podany art ). Po otrzymaniu takiego zgłoszenia urząd
sporządza akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe
(nie sporządza aktu zgonu - sporządza się, jeśli dziekcko urodziło
się żywe- patrz niżej podany konkretny art )Zgłoszenie urodzenia
dotyczy nie tylko dzieci powyżej określonej wagi lub okresu trwania
ciąży. Przysługuje ono KAŻDEMU dziecku (medycznie PŁODOWI i
ZARODKOWI), bez względu NA CZAS ZAKOŃCZENIA ciąży.


Dowodem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w tej sytuacji jest odpis
skrócony aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją. Pracownica,
która nie otrzymała aktu urodzenia dziecka (nie zgłosiła urodzenia
dziecka w USC), nie nabywa prawa do zasiłku macierzyńskiego. Z
tytułu niezdolności do pracy przypadającej po poronieniu
przysługuje jej wyłącznie prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio
w wysokości 80% lub 70% podstawy wymiaru). Okres trwania ciąży
udokumentuje odrębnym zaświadczeniem wydanym przez lekarza leczącego.
WIĘC aby mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego trzeba posiadać akt
urodzenia dziecka.p.s Odnoście tego, ze szpital jest zobowiazany powiadomić USC o
urodzeniu mówi o tym patrz wyżej ustawa - Art. 19. 1. Zgłoszenia
urodzenia i zgonu dokonuje się ustnie.
2.10) Zgłoszenia urodzenia lub zgonu na piśmie dokonują odpowiednio
organy państwowe, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady oraz
lekarze i położne.


Odnośnie tego, ze USC musi wydać akt urodzenia mówi ROZDZIAŁ 5

Akt urodzenia

Art. 38. 1. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia
urodzenia.

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia
powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim wypadku sporządza się akt
urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że dziecko urodziło się
martwe; aktu zgonu nie sporządza się.
oraz art 39 - jakie dane trzeba posiadać.

PRZEPISY ZUS: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa
Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w
okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu
wychowawczego:

1) urodziła dziecko; ....W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed
upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku
macierzyńskiego przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie
krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci
dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do
zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka

Niezbędne dokumenty:
Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku macierzyńskiego są:
zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem
oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - za okres od dnia
porodu. Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na
wychowanie wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z
wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka
lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.
Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne
jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 oraz
zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu
macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - w
przypadku pracowników, natomiast w przypadku pozostałych
ubezpieczonych niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek na
druku ZUS Z-3a. - dane ze strony www.zus.pl

Przejrzyj wicej postwTemat: Wypis ze szpitala na wlasne zyczenie:((((((
uleczka80, przeczytaj koniecznie
Zainteresowała mnie ta kwestia więc poszukałam.

Zasiłek opiekuńczy

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony
od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub
innym chorym członkiem rodziny (za innego członka rodziny uważa się małżonka,
rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14
lat). Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek
wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego
wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z
powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez
60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat
8. i chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli
opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi
członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad
dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę
członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku
kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych
członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad
chorym dzieckiem w wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet
wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo
ubezpieczeniu chorobowemu.

Od dnia 16 marca 2007 r., tj. od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 r., sygn. akt P 45/06 (Dz.U. Nr 47, poz.
318), zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w
wieku do lat 14 oraz innym chorym członkiem rodziny (w tym z tytułu opieki nad
dzieckiem w wieku powyżej 14 lat) przysługuje także osobom objętym
ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnie.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne
miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych
przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się
składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie
uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania
zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa
wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu:
1. kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia jeżeli zasiłek
przysługuje pracownikowi za okres do 30 czerwca 2007 r.,
2. kwoty odpowiadającej 15,71% tego wynagrodzenia, jeżeli zasiłek
przysługuje pracownikowi za okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,
3. po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia
jeżeli zasiłek przysługuje pracownikowi za okres po dniu 31 grudnia 2007 r.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, od którego
opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu
kwoty odpowiadającej:
1. 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie - w
przypadku przychodu za okres do 30 czerwca 2007 r.,
2. 15,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie - w
przypadku przychodu za okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.,
3. po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru
składek na to ubezpieczenie - w przypadku przychodu za okres po dniu 31 grudnia
2007 r.Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia
stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.


Niezbędne dokumenty

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku
opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu
konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. są:

+ oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego
zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
+ decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego
izolację - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo
zarazków choroby zakaźnej,
+ zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w
razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w
stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o
uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez
ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na
druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych
ubezpieczonych.

Źródło: www.zus.pl/wai/default.asp?p=4&id=433
Przejrzyj wicej postwTemat: uropl macierzynski a umowa na czas określony
Prawo do zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia
chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

urodziła dziecko,
przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu
opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży
wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem
przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie
umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą
umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który
przyjmuje dziecko na wychowanie. Również w razie śmierci ubezpieczonej lub
porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu -
ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli
przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem.

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14
tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej
wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku
macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu
pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego. Okres ten od 13 stycznia 2002 r. wynosi:

16 tygodni - przy pierwszym porodzie,
18 tygodni - przy każdym następnym porodzie,
26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka,
16 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do
ukończenia przez dziecko 12 m-cy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8
tygodni.

W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego lub po ustaniu
zatrudnienia zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie.

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8
tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8
tygodni po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W
razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo
do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

pracownikom,
członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
osobom wykonującym pracę nakładczą,
osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz
osobom z nimi współpracującym,
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
duchownym.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne
wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez
pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników
przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia
się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie
wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres
pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po
odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu
pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest
składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71%
podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego
podstawę jego wymiaru.

Niezbędne dokumenty

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o
przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem albo akt urodzenia dziecka -
za okres od dnia porodu oraz oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego
dziecka. Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie
wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na
wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez
ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione
na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, natomiast w przypadku pozostałych
ubezpieczonych niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a.
Przejrzyj wicej postwTemat: zwolnienie L4 płatne 100%?
Prawo do świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie
pobierania zasiłku chorobowego (182dni w przypadku ciąży) jest nadal niezdolny
do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do
pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy,
nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu
niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego albo urlopu na poratowanie zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym
ubezpieczeniem chorobowym:

pracownikom,
osobom wykonującym pracę nakładczą,
członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz
osobom z nimi współpracującym,
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
duchownym,
osobom odbywającym służbę zastępczą.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego - z tytułu niezdolności
do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - przysługuje
osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu:

pracownikom,
członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, jeżeli
praca jest przez te osoby wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia
działalności zleceniodawcy,
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
jeśli w dniu wypadku przy pracy lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie
świadczeń z tytułu choroby zawodowej nie występuje zadłużenie z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł,
osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenie świadczenie
przysługuje, jeśli w dniu wypadku przy pracy lub w dniu złożenia wniosku o
przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej nie występuje zadłużenie z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł,
posłom i senatorom pobierającym uposażenie - przysługuje jedynie w przypadku
niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
osobom pobierającym stypendia sportowe - jedynie w przypadku niezdolności do
pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia -
jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
wypadkowego,
absolwentom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia lub stażu, na
które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy - jedynie w przypadku
niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
osobom odbywającym służbę zastępczą,
funkcjonariuszom Służby Celnej.

W razie stwierdzenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na
kwotę przewyższającą 6,60 zł świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia
wypadkowego należne:

osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym
oraz
duchownym, będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenie
nie przysługuje do czasu spłaty całości zadłużenia. Jeżeli spłata całości
zadłużenia nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo odpowiednio od dnia
złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej,
ubezpieczonemu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne za cały okres orzeczonej
niezdolności do pracy. W przypadku uregulowania przez ubezpieczonego całości
zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o
przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczony nabywa prawo do
świadczenia rehabilitacyjnego od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do
świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.

Podstawa wymiaru i wysokość świadczenia

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które
stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni
pobierania świadczenia, a jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży
(świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność
do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
(świadczenie rahabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego) - w wysokości 100%
tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku
chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od
pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Niezbędne dokumenty

Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o
świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7. O potrzebie przyznania
świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli świadczenie
jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie
płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników oraz ZUS
Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
Przejrzyj wicej postw

Design by flankerds.com